• Programa de suport a la integració i inserció comunitària mitjançant el lleure.
  • Adreçat a persones amb un problema de SM.
  • Es basa en la creació i estímul de vincles relacionals de pertinença de la col·lectivitat en la lluita contra l’estigmatització social.
  • El servei de Club Social forma part de la cartera de serveis soci.
  • Mòdul A: 15-30 places.
  • 2019: 30 places.