• Des de l’any 2017.
  • Curs dirigit a famílies de persones amb un problema de salut mental.
  • OBJECTIUS: dotar a les famílies d’informació clara i eines per a gestionar tot el què suposa tenir un/a familiar amb problema de SM.
  • Adaptem el temari segons necessitat de les famílies interessades.