Els Estatuts són les regles fonamentals del funcionament d’una Associació i amb plena personalitat jurídica, són vinculants pels socis i sòcies, ja que es va sotmetre a ells i a ells de forma voluntària a ingressar a l’Associació.


Dins dels nostres Estatuts podríem distingir entre els continguts establerts pels socis i sòcies, i els continguts obligatoris segons s’estableix en l’Article 7 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació.