• Espai de trobada i suport
  • Dirigit a familiars de persones amb un problema de Salut Mental.
  • OBJECTIUS: compartir experiències, ajudar-se mútuament i acompanyar a les famílies en les diferents etapes i dificultats que els hi poden sorgir.
  • Temes relacionats amb la Salut Mental i experiències dels propis familiars.