Som una entitat sense afany de lucre que treballa pel benestar de les persones amb un problema de salut mental i els seus familiars i desenvolupa una tasca de suport i reivindicació permanent en l’àmbit de la Salut Mental.

L’Associació Porta Oberta neix a iniciativa d’un grup de familiars i persones afectades per un problema de salut mental, al 2005, a la ciutat de Valls, davant les mancances detectades en l’àmbit de la salut Mental, amb la voluntat d’acollir i recolzar a les famílies i persones afectades per un problema en salut mental.

L’àmbit d’intervenció de l’associació es centra en el recolzament, orientació i suport, així com en la promoció i defensa dels drets socials i civils per la millora de la situació actual de les persones amb un problema de salut mental i els seus familiars, i promoure un millor coneixement dels problemes de salut mental, sensibilitzant i informant correctament a la ciutadania.

Ara ja portem 15 anys d’intervenció al nostre territori, i continuem amb la mateixa il·lusió donant suport a les famílies i persones afectades per un problema de salut mental.

Continuem sent un referent al nostre territori que lluita per promoure els drets i millorar la qualitat de vida del col·lectiu de persones afectades per un problema de salut mental i el seus familiars.

Dins la comunitat l’Associació pretén esdevenir un recurs comunitari complementari a la Xarxa de Salut Mental de la zona de cobertura de l’entitat.