El projecte Salut Mental poble a poble té la finalitat de :

  • Arribar al col·lectiu de gent que encara no coneix l’Associació ni els serveis i suport que aquesta els pot oferir. I per altra banda, es busca la sensibilització, informació i reducció de l’estigma present en aquestes localitats vers la salut mental.
  • A través de xerrades informatives amb vessant participatives i interactives amb les persones assitents, buscant un aprenentatge el màxim vivencial possible.

Les activitats són GRATUÏTES i OBERTES A TOTA LA POBLACIÓ i dirigides als pobles de la Conca de Barberà i l’Alt Camp.