• Servei complementari a la Xarxa de Salut Mental
  • Oferim atenció Individualitzada a les Famílies
  • A partir d’entrevistes d’acollida
  • Detectem necessitats, donem solucions
  • Derivacions propis serveis i/o serveis externs.
  • Seguiment tant de famílies noves com de famílies ja vinculades a l’Associació.