• Oferim un espai d’acompanyament terapèutic individualitzat i integral a persones afectades per un problema de salut mental i a les seves famílies.
  • Persones que presenten dificultats d’inserció social i d’integració comunitària.
  • Persones no vinculades a cap servei sociosanitari o amb dificultats per mantenir una vinculació amb el mateix i seguir eficaçment el tractament pautat.
  • Afavorir la implicació de la persona amb un problema de salt mental en el seu propi procés de recuperació.
  • Fomentem la participació de la família en l’acompanyament del procés de recuperació de la persona amb un problema de salut mental.
  • Potenciem l’utilització per part de la persona amb un problema de salut mental dels recursos socials i sanitaris en la comunitat.
  • Promovem el coneixement del projecte en el entorn comunitari per difondre el servei i establir pont de col·laboració.
  • Acompanyament a través de visites a domicili, atenció individualitzada (Psicòloga), intervencions familiars, intervencions comunitàries i Psicoeducació.
  • Persones ateses 2019: 13.
Man giving hand to depressed woman,Psychiatrist holding hands patient,Mental health care concept,Sincere feelings